เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไฮเทค อิเล็กทรอนิกส์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้บริหารมืออาชีพซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์มานานหลายสิบปี เริ่มต้นธุรกิจด้วยการนำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ Active/Passive component และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบ GPS/GSM/GPRS/2G/2.5G/3G/4G/5G จนในปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจแบบ OEM ในการรับออกแบบวงจรและวิจัยพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ผลิตหลายยี่ห้อ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม หรือผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการภาคพื้นดิน มีผลงานการออกแบบและผลิตตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือแบรนด์ PMT-TOPUP ผลิตตู้KIOSK ตู้โฆษณาจอยักษ์แบบ All in one ตู้ขายน้ำมันเชื้อเพลิงหยอดเหรียญแบบออนไลน์ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและรับธนบัตร ตู้แลกเหรียญและ TOKEN ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ พัฒนาสร้างระบบการชำระเงินแบบ Thai QR payment device สร้างเมนบอร์ดควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบ IoT & Could server API สร้างระบบ Microcontroller ควบคุมอุปกรณ์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะในระบบ Android และ STM32 ARM core เป็นต้น

นำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เซมิคอนดักเตอร์ Active/Passive component

เป็นผู้นำเข้าส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบ GPS/GSM/GPRS/2G/2.5G
/3G/4G/5G

ดำเนินธุรกิจแบบ OEM ในการรับออกแบบวงจรและวิจัยพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ผลิตหลายยี่ห้อ

มีผลงานการออกแบบและผลิตตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือแบรนด์ PMT-TOPUP ผลิตตู้ KIOSK ตู้โฆษณาจอยักษ์แบบ All in one

พัฒนาสินค้าประเภทเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม หรือผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการภาคพื้นดิน

สร้างเมนบอร์ดควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบ IoT & Could server API สร้างระบบ Microcontroller ควบคุมอุปกรณ์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะในระบบ Android และ STM32 ARM core เป็นต้น